İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ & ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye ve doğaya saygılı olarak çalışanlarına önem veren, Uysal Kırmataş temel kurumsal değerlerini korumaktadır. Faaliyetlerini gerçekleştirirken; ekolojik çevreyi koruyan, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını ön planda tutan, çalışmaya ve toplumsal değerlere saygılı olan işçilerinin güvenliği için düzenli olarak isg(İşçi güvenliği ve işçi sağlığı) eğitimlerini veren firmamız . Çevreyi gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve verimli devredilmesi gereken bir emanet olarak görür ve bunu çevre ve İSG politikasını sürdürülebilir kılmakla sağlar. Bu amaçla firmamız, aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi garanti eder. Bu doğrultuda;

Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliğine (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak, çevre kirliliğine yol açan etkileri ortadan kaldırmak, riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek ana fikirlerimizdendir.
Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışmak, mümkün olduğunda geri kazanımını sağlamak veya uygun yollarla bertaraf etmekteyiz.

uysal inşaat isg politikası

İSG Amacımız; Yeni yatırım projelerinde, çevre ve çalışma güvenliği faktörlerini göz önünde bulundurmak, Çevre ve İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek, Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak, Çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek Ana İSG politikamızdır.

12-02-2011

İŞ GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANTI KARARLARI

1.Oylama sonucu iş güvenliği kurulu başkanı Fatih AKENGİN, başkan yardımcısı Engin POYRAZ seçilmiştir.

2.Kurul toplantıları özel bir durum olmadıkça iki ayda bir kez belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
3.İş Güvenliği yönergesi başkan tarafından hazırlanacak ve panoya asılacaktır.
4.Kurul üyeleri çalışan tüm personele iş güvenliği ekipmanlarını kullanım konusunda uyarı yapacak ve bunun sürekliliğini sağlayacaktır.
5.Kurul 6 ayda bir tüm personele iş güvenliği eğitimi verecektir.
6.iş güvenliği ekipmanları tüm personele zimmet karşılığı verilecek yenilenmeler eskisi getirmek suretiyle yapılacaktır.

GÜVENLİ YÜKLEME TAŞIMA BOŞALTMA TALİMATI
1- TESİSLER ÇALIŞIRKEN VE DÖKÜMÜ BEKLERKEN KAMYON SÜRÜCÜLERİNİN YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLEMİ ESNASINDA SÜRÜCÜ MAHALLİNDE BULUNMALARI;
a-Banket yüksekliği dingil yüksekliğinin yarısı kadar olmalı
b-Yığın kenarında çatlaklar oluşmuş, yığın kenarı yumuşamış ve kamyon tekerleklerinin çökme riski varsa,
c-Boşaltma görüşü yetersiz ise,
d-Boşaltma alanında herhangi bir kuşku varsa,
BOŞALTMA İŞLEMİNİ BİR KAMYON GERİYE YAPIN.
2- BANKETE BOŞALTMA İŞLEMİ YAPARKEN SIFIR AÇIYLA YAKLAŞIN.
3- HIZ SINIRLARINA RİAYET EDİN.
4- BOŞALTMA NOKTASINA YAVAŞÇA YAKLAŞIN VE YAVAŞÇA DURUN.
5- BANKETİ GÖRSEL BİR ARAÇ OLARAK KULLANIN BANKETE TEMAS EDEREK KAMYONUN DURMASINA YARDIMCI OLARAK KULLANMAYIN.BANKETİ AŞMAYIN.
6- BOŞALTMA İŞLEMİ ESNASINDA DİĞER KAMYONLARLA ARANIZDA MESAFE BIRAKIN.
7- DAMPERE YAPIŞAN MALZEMEYİ BOŞALTMAKTA ISRAR ETMEYİN.
8- DAMPERİ İNDİRMEDEN KESİNLİKLE HAREKET ETMEYİN.
9- EMNİYET KEMERİNİ MUTLAKA TAKIN.
10- YÜKSEK GERİLİM HATTI ALTINDA KESİNLİKLE DAMPER YAPMAYIN.
02.07.2012

EK’TE OKUDUĞUM UYSAL KIRMATAŞ TESİSLERİNİN TEBLİĞ ETTİĞİ GÜVENLİ YÜKLEME TAŞIMA BOŞALTMA TALİMATINI TEBELLÜĞ EDER, TALİMAT VE İMZALI TUTANAĞI ARACIMDA BULUNDURUP MUHAFAZA ETMEYİ KABUL EDERİM.

UYSAL KIRMATAŞ

Şirketimizde; iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş yerinde alınması gereken tedbirlerle ilgili karar almak ve uygulamaya geçilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki kişiler İş Güvenliği Kurulu üyeleridir.

Buna göre Kurul, en az ayda bir kez belirlenen bir tarihte toplantı odasında çoğunluk üye ile toplanacak ve karar alacaktır. Toplantı tarihi kurul üyelerine karar verilen günden 5 gün önce Genel Sekreter tarafından duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

İSG Departmanı